In dit blog ga ik dieper in op emotie-eten, eetbuien en eettsoornissen vanuit de Human Design centers bekeken.

Heb je deel 1 van deze reeks nog niet gelezen? Dan kan ik je aanraden om daar te starten. In deel 1 lees je nog wat meer context over emotie-eten, eetbuien, eetstoornissen en conditionioneringen.

De centra

Het onderzoeken van de centra in een Human Design Chart biedt waardevolle inzichten in emotie-eten, eetbuien en eetstoornissen omdat deze centra de energiecentra van ons wezen vertegenwoordigen. Elk centrum heeft zijn eigen specifieke functie en invloed op ons gedrag en onze emoties. Door te begrijpen welke centra open zijn en welke gedefinieerd zijn, kunnen we de gebieden identificeren waar we mogelijk gevoeliger zijn voor bepaalde emoties, stress of externe invloeden die ons eetgedrag beïnvloeden. Dit biedt een dieper inzicht in de onderliggende oorzaken van ons eetgedrag en kan ons helpen om effectiever om te gaan met emotie-eten, eetbuien en eetstoornissen.

Hoofd centrum

Het hoofdcentrum wordt beschouwd als het zorgencentrum bij uitstek. Dit verklaart waarom het gezegde “Don’t worry, be happy” zo vaak voorkomt in ons dagelijks taalgebruik. Echter, veel mensen vinden zichzelf vaak verstrikt in een web van zorgen die vaak niet eens werkelijkheid worden. In het hoofdcentrum kunnen we mentale druk en stress ervaren, wat kan leiden tot stress-eten op mentaal niveau.

Indien je hoofdcentrum open/wit is, ben je bijzonder gevoelig voor zorgen, niet alleen jouw eigen zorgen, maar ook die van anderen. Met een open/wit hoofdcentrum fungeer je als een spons, waarbij je de zorgen en mentale stress van anderen absorbeert en deze zelfs versterkt, soms tot wel 30 keer. Hierdoor ontstaat er een chaos van mentale stress in je hoofdcentrum, wat kan leiden tot stress-eten als een manier om snel verlichting te vinden.

Als je hoofdcentrum gedefinieerd/gekleurd is, zijn het voornamelijk jouw eigen zorgen die sterk beïnvloed worden door je levenservaringen en eventuele trauma’s. Met een gedefinieerd hoofdcentrum ervaar je vaak constante druk en probeer je deze te verlichten door middel van stress-eten, als een manier om afleiding te vinden of jezelf te verdoven.

Voedsel wordt vaak beschouwd als de ultieme drug, omdat het ons snel en gemakkelijk bevrediging biedt. In tegenstelling tot andere verslavende middelen zoals alcohol of drugs, kunnen we niet zomaar stoppen met eten. Voedsel is essentieel voor onze overleving, waardoor het voor velen de eerste verslavende stof wordt. Het is belangrijk om deze dynamiek te begrijpen en bewust te worden van onze neiging tot stress-eten, zodat we gezondere manieren kunnen vinden om met mentale druk en stress om te gaan.

Ajna centrum

Het hoofdcentrum, dat druk van bovenaf uitoefent op het Ajna-centrum, vormt een cruciaal mechanisme van ons leven. Deze druk in het hoofd om het verleden, heden en de toekomst te begrijpen, wordt doorgegeven aan het Ajna-centrum, dat vervolgens antwoorden biedt in de vorm van concepten. Deze concepten helpen ons om het leven beter te begrijpen en verminderen zo de angst die voortkomt uit het niet begrijpen van het leven.

Echter, veel mensen ervaren een extreme hoeveelheid mentale angst in het Ajna-centrum. Deze angst kan leiden tot voortdurende zorgen en gevoelens van machteloosheid. Om deze gevoelens te verdoven of te ontvluchten, grijpen mensen vaak naar afleidingen zoals tv kijken, YouTube-video’s bekijken, scrollen op insta, lezen, luisteren naar muziek, maar ook naar meer destructieve gewoonten zoals pornografie, seksverslaving, liefdesverslaving, aandachtsverslaving en zelfs overmatig eten.

We zijn zo gewend geraakt aan het afleiden van onze angsten dat we vaak niet eens merken hoezeer deze mechanismen ons dagelijks leven beïnvloeden. Als we even de tijd nemen om te observeren wat er in ons hoofd gebeurt, worden we geconfronteerd met een stroom van zorgen en mentale angsten die we vaak liever vermijden. Deze angsten blijven echter bestaan, vooral wanneer het Ajna-centrum geen antwoord kan vinden op de dilemma’s en problemen in ons leven.

Voor zowel mensen met een open/wit als een gedefinieerd/gekleurd Ajna-centrum kan het ontbreken van antwoorden en oplossingen leiden tot ongezonde eetgewoonten, zoals eetbuien, emotioneel eten en stress-eten. Deze gewoonten dienen vaak als een manier om te vluchten voor de overweldigende mentale angst en het gevoel van overweldiging dat voortkomt uit het niet kunnen vinden van antwoorden op de uitdagingen van het leven.

Keel centrum

Het keel centrum is het centrum van manifestatie en actie, waar we ons laten horen en gezien worden in de wereld. Het is de plek waar we onze stem laten gelden en aandacht krijgen. Wanneer we echter niet de aandacht krijgen die we nodig hebben, kan dit een trigger zijn voor ongezond eetgedrag, zoals eetbuien, emotioneel eten en stresseten. Dit geldt vooral voor mensen met een open/wit keel centrum, die zich vaak ongezien en ongehoord voelen en moeite hebben om de aandacht op zichzelf te vestigen. Een open keel centrum kan zich dan soms gedwongen voelen om aandacht te trekken door middel van eetgedrag, als compensatie voor het gebrek aan erkenning.

Het gevoel van “Niemand ziet mij = niemand hoort mij = niemand let op mij = niemand wil mij” kan een sterke trigger zijn voor ongezond eetgedrag, vooral voor mensen met een open keel centrum die worstelen met het gevoel van onzichtbaarheid.

Een andere trigger voor ongezond eetgedrag kan voortkomen uit het niet leven volgens onze strategie en autoriteit, en in plaats daarvan als een Manifestor te spelen. Dit betekent dat we de neiging hebben om te pushen en te initiëren zonder te luisteren naar onze innerlijke leiding. Dit kan leiden tot veel spanning in het lichaam en weerstand, wat op zijn beurt kan leiden tot gevoelens van bitterheid, woede, frustratie en teleurstelling. Voor sommigen kan dit resulteren in verstoord eetgedrag, zoals frustratie-eten, emotioneel eten en stress-eten, als een manier om met deze negatieve emoties om te gaan.

Identiteit centrum

Het identiteitcentrum, ook wel bekend als het centrum van richting en liefde, speelt een essentiële rol in ons leven. Het vertegenwoordigt onze zoektocht naar liefde, zowel voor het goddelijke als voor onszelf en anderen, en onze zoektocht naar onze plek in het leven. Voor mensen met een gedefinieerd identiteitcentrum is deze liefde en identiteit vaak stabiel en duidelijk gedefinieerd, terwijl mensen met een open identiteitcentrum vaak worstelen met een gebrek aan liefde en een vaste identiteit.

Vooral voor mensen met een open/wit identiteitcentrum kan een gebrek aan liefde en identiteit een diepgaand effect hebben op hun eetgedrag. Deze personen voelen zich vaak niet geliefd en verlangen naar een constante stroom van liefde die ze niet ervaren. Dit gemis aan liefde kan leiden tot het zoeken naar vervulling buiten henzelf, vaak in giftige relaties of in overmatig of ongezond eetgedrag als een manier om de innerlijke leegte te vullen die ze ervaren.

Algemene triggers in het identiteitcentrum die kunnen leiden tot ongezond, overmatig of zelfs anorectisch eetgedrag zijn onder andere:

  1. Gebrek aan een vaste identiteit, resulterend in een voortdurende zoektocht naar zelfbegrip en het risico om verstrikt te raken in ongezonde relaties.
  2. Gebrek aan liefde en verbondenheid, zowel vanuit persoonlijke relaties als vanuit de samenleving in het algemeen.
  3. Onzekerheid over de eigen plaats in het leven en waar men thuis hoort.

Vanwege de associatie van het identiteitcentrum met de lever, kunnen deze triggers leiden tot het beschadigen van de lever door overmatig eten van junkfood of door het aannemen van extreme eetgewoonten zoals overeten of uithongering. Bovendien kan een open identiteitcentrum dat zich op de verkeerde plaats bevindt, nog vatbaarder zijn voor ongezond eetgedrag vanwege de toegenomen stress, frustratie en gebrek aan zelfacceptatie.

Het is van cruciaal belang voor mensen met een open identiteitcentrum om te leren omgaan met hun behoefte aan liefde en identiteit op een gezonde manier, en om ondersteuning te zoeken bij het vinden van hun plaats in het leven. Dit kan helpen om de neiging tot ongezond eetgedrag te verminderen en een evenwichtiger en vervuld leven te leiden.

Ego centrum

Het ego centrum is de plek waar onze waardigheid en eigenwaarde ervaren worden en waar we gezonde zelfrespect kunnen ontwikkelen. Voor mensen met een gedefinieerd/gekleurd ego centrum is dit vaak gemakkelijker, tenzij ze veel fysiek of psychologisch trauma hebben ervaren. Het open ego centrum is echter vaak de grootste zwakte in een Human Design chart. Helaas hebben mensen met een open ego centrum, vooral vanwege de wonden in het open egocentrum, een sterke neiging tot ongezond, overmatig of zelfs anorectisch eetgedrag, zoals eetbuien, emotioneel eten en stresseten. Het open ego centrum kan zich waardeloos, gebroken en verkeerd voelen als gevolg van negatieve conditionering. Ze proberen zich voortdurend te herstellen en te optimaliseren, maar falen vaak, wat hun eigenwaarde nog verder aantast en hen opnieuw naar voedsel als troost drijft. Dit creëert een eindeloze pijnlijke cyclus.

Sacrale centrum

Het sacrale centrum is een belangrijke bron van gefrustreerde eetbuien. Waarom? Omdat mensen met een gedefinieerd sacraal centrum automatisch worden gekenmerkt als Generators. En wat is de schaduw van een Generator als deze niet volgens zijn of haar strategie en autoriteit leeft? Frustratie. Hierdoor zijn Generators vaak de meest gefrustreerde mensen op aarde. Frustratie ontstaat wanneer de Generator niet luistert naar zijn innerlijke stem, het sacrale, en zijn energie niet op de juiste manier gebruikt. Ondanks dit blijven ze vaak doorgaan, gedreven door het idee dat ze moeten pushen en dwingen zichzelf, wat alleen maar leidt tot meer frustratie. Deze ophoping van frustratie kan worden gecompenseerd door ongezond, overmatig of zelfs anorectisch eetgedrag, wat op zijn beurt nog meer frustratie veroorzaakt. Hoe meer het sacrale centrum geforceerd wordt, hoe meer gefrustreerde eetbuien, emotioneel eten en stress-eten optreden.

Kenmerk van een open sacraal centrum is het niet kunnen herkennen wanneer genoeg genoeg is, en dit kan natuurlijk leiden tot problemen met eten. Mensen met een open sacraal centrum kunnen geconfronteerd worden met verschillende uitdagingen, waaronder:

  • Omringd zijn door gefrustreerde Generators, wat hun eigen gevoelens van frustratie kan versterken.
  • Het gevoel van vermoeidheid en uitputting ervaren.
  • Gebrek aan energie hebben, wat kan leiden tot overconsumptie van voedsel.
  • Overprikkeld raken door te veel sacrale stimulatie van Generators om hen heen.
  • Het overschrijden van hun eigen grenzen of het toestaan ​​dat anderen hun grenzen overschrijden.
  • Het gevoel hebben dat ze in de verkeerde baan zitten of niet op de juiste plek zijn in hun leven.
  • Overstuur raken door de energie van Generators om hen heen, waardoor ze de neiging hebben om teveel te eten als een manier om deze stress te verzachten.

Dit alles kan leiden tot ongezond, overmatig of anorectisch eetgedrag, zoals eetbuien, emotioneel eten en stress-eten, waarbij voedsel wordt gebruikt als een compensatiemechanisme voor de uitdagingen die worden ervaren in het open sacrale centrum.

Emotioneel centrum

Het emotioneel centrum, als de zetel van onze emoties, speelt een cruciale rol bij emotioneel eten. Een gedefinieerde emotioneel centrum zal beginnen te ‘verteren’ wanneer emoties en golven niet vrij kunnen stromen en worden verwerkt. Wanneer deze emoties worden onderdrukt of opgekropt, kan de het emotionele centrum de neiging hebben tot emotioneel eten, als een poging om de golven en gevoelens onder controle te houden. Dit is echter een illusie, omdat hoe meer we proberen emoties te onderdrukken, hoe meer pijn we creëren, wat op zijn beurt kan leiden tot meer eetbuien. De menselijke geest heeft de neiging tot absurde handelingen wanneer deze geconfronteerd wordt met onverwerkte emoties, omdat het nog steeds onvolwassen is in het omgaan met dergelijke uitdagingen.

Een open emotioneel centrum zal ook de neiging hebben tot emotioneel eten, soms omdat het oude pijn niet wil erkennen, of omdat het wordt overweldigd door de emotionele chaos van anderen, of simpelweg omdat het hunkert naar emotionele warmte en genegenheid die het niet ontvangt. Het open emotionele centrum is vaak veel gevoeliger voor deze invloeden dan een gedefinieerde emotioneel centrum.

Trauma in het systeem kan leiden tot eetgedrag, ongeacht of het emotioneel centrum open of gedefinieerd is. Mensen kunnen reageren op traumatische emoties door te gaan eten als een manier om deze gevoelens te verzachten. Aan de andere kant kan het vermijden van eten ook dienen als een controlemechanisme, om niet overweldigd te worden door het trauma en om controle te behouden over de mentale toestand. Beide reacties zijn echter ongezond en kunnen leiden tot disfunctioneel eetgedrag.

Wortel centrum

De wortel, als het stresscentrum bij uitstek voor fysieke stress, is de plek waar we vooral stress-eten lokaliseren. Stress op zichzelf is niet per se een probleem; gezonde stress stelt ons in staat om actie te ondernemen, te groeien en buiten onze comfortzone te treden. Echter, permanente stress, veroorzaakt door overmatige stress in het dagelijks leven of onopgeloste trauma’s, kan ernstige schadelijke gevolgen hebben voor zowel het fysieke als het psychologische welzijn.

Als je voortdurend stress ervaart omdat je hoofd de beslissingen in je leven neemt, zul je waarschijnlijk de neiging hebben om te stress-eten. Dit kan zich uiten als bijna niet eten vanwege te veel stress en dan extremere eetbuien hebben wanneer de stress afneemt. Of het kan zich manifesteren als het de hele dag door eten van voedsel dat je eigenlijk weet dat niet goed voor je is.

Voedsel is vaak de gemakkelijkste manier om stress te verdoven, afleiding te vinden en kortstondig geluk te ervaren. Ons lichaam bestaat uit biochemie, dus wat we eten heeft direct invloed op onze biochemie. Dit verklaart waarom we als beschaving vaak te veel koolhydraten consumeren, omdat deze ons snel een gevoel van geluk kunnen geven, maar op lange termijn kunnen leiden tot veroudering en degeneratie als gevolg van constante glucosepieken.

Voor mensen met een open wortelcentrum is stress-eten vaak prominenter. Een open wortel absorbeert als een spons de stress van mensen om hen heen en versterkt deze, waardoor ze snel kunnen opbranden. Ze kunnen stress eten als een manier om te compenseren voor de overweldigende stress, of om meer energie te krijgen nadat ze zijn opgebrand. Dit kan leiden tot een vicieuze cyclus van frustratie-eten, emotioneel eten en stress-eten.

Milt centrum

De milt is het centrum waar lichamelijke gezondheid en overleving worden beheerd, en mensen met een open milt hebben vaak de neiging tot eetbuien, emotioneel eten en stresseten wanneer ze zich ongemakkelijk en onveilig voelen, en zich alleen op de wereld voelen. Existentiële angsten vinden hier ook hun oorsprong. Over het algemeen voelen mensen met een open milt zich niet zo comfortabel en veilig in de wereld, en missen ze vaak het primaire vertrouwen in het leven en in andere mensen. Ze worden vaak van jongs af aan geconfronteerd met zowel hun eigen angsten als de angsten van anderen, wat een overweldigende ervaring kan zijn. Om deze chaotische wirwar van angsten te verdoven, kan de milt de neiging hebben zich over te geven aan ongezond eetgedrag, zoals eetbuien, emotioneel eten en stresseten.

Angst voor de gezondheid, angst voor de gezondheid van geliefden, angst voor mondiale politieke gebeurtenissen, angst voor het verlies van baan, partner, vrienden, huisvesting, angst voor de dood, enzovoort, kunnen allemaal triggers zijn voor de neiging van een persoon tot frustratie-eten, emotioneel eten en stress-eten. Angst is de drijvende kracht achter dit gedrag, en in plaats van deze angsten aan te pakken, te controleren en mogelijk op te lossen, kunnen mensen zich er juist van afleiden door te eten. Bovendien kan de open milt in de schaduw moeite hebben met het onderscheiden van wat wel of niet goed is qua voeding, wat hun neiging tot ongezond eetgedrag verder kan versterken, omdat ze niet goed kunnen bepalen wat wel of niet goed is voor hen.

Complexiteit van eetgedrag

Precies, ons eetgedrag is inderdaad complex en wordt beïnvloed door verschillende factoren, waaronder de centra in onze Human Design Chart. De open centra kunnen inderdaad onze achilleshielen zijn en kunnen een grote rol spelen bij eetbuien, emotioneel eten en stresseten.

Het begrijpen van onze eigen Human Design Chart kan ons helpen om inzicht te krijgen in de specifieke triggers voor ons eetgedrag. Door te kijken naar welke centra open zijn en welke gedefinieerd zijn, kunnen we zien waar we mogelijk gevoeliger zijn voor bepaalde emoties, stress of externe invloeden die ons eetgedrag beïnvloeden.

Nogmaals: het is belangrijk om op te merken dat elk individu uniek is en dat algemene patronen niet altijd van toepassing zijn op iedereen. Daarom is het cruciaal om altijd naar het specifieke ontwerp en de differentiatie van een persoon te kijken om een beter begrip te krijgen van hun eetgedrag en hoe dit kan worden beïnvloed door hun Human Design.

Ongeacht je Human Design type, zelfbewustzijn is de sleutel tot het overwinnen van emotie-eten, eetbuien en eetstoornissen. Het is belangrijk om te erkennen welke emoties je eetgedrag beïnvloeden en welke triggers er zijn die leiden tot ongezonde eetgewoonten. Daarnaast is het essentieel om zelfzorgpraktijken te hanteren die je helpen om op een gezonde manier met emoties om te gaan, zoals meditatie, lichaamsbeweging en het zoeken naar ondersteuning bij vrienden, familie of professionals.

Wil je nog iets dieper duiken in het onderwerp emotie-eten, eetbuien en eetstoornissen vanuit Human Design bekeken?

Klik hier voor blog deel 3 over dit onderwerp vanuit enkele poorten en kanalen bekeken.

Liever luisteren dan lezen?

Van deze blog is ook een podcast beschikbaar:

Volg je me al op Instagram?