Dit blog is deel van een reeks van 3 blogs over emotie-eten, eetbuien en eetstoornissen vanuit Human Design bekeken.

Heb je blog deel 1 (energietypen) en blog deel 2 (centers) nog niet gelezen, dan kan ik dringend aanraden om eerst blog deel 1 en dan blog deel 2 te lezen, voordat je aan dit artikel begint. In deel 1 lees je namelijk meer context over emotie-eten, eetbuien, eetstoornissen en conditioneringen.

Bij het onderzoeken van de mogelijke relaties tussen poorten en emotie-eten, eetbuien of eetstoornissen is het belangrijk om te begrijpen dat Human Design inzicht biedt in persoonlijkheidskenmerken en gedragspatronen, die kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van een verstoorde relatie met eten of een eetstoornis. Dit hoeft zeker niet altijd het geval te zijn! Er zijn ook andere factoren die hier invloed op hebben zoals o.a. omgevingsfactoren, sociale en economische factoren, opgedane ervaringen in het verleden en genetica.

Wat je moet weten over poorten

Human Design kent 64 poorten. Deze poorten kun je bewust of onbewust gedefinieerd hebben. Dat is een interessant gegeven om naar te kijken! Wanneer 2 tegenover elkaar liggende poorten zijn gedefinieerd, vormen ze een kanaal. Dat kanaal is een brug van het ene center naar het andere center. Er is een specifieke richting waarop energie door de kanalen van center naar center stroomt. Hiervoor kun je je verdiepen in de circuits van Human Design. Daar ga ik nu verder niet op in.

Hangende en slapende poorten

Wat wel interessant is, is om juist naar de tegenoverliggende poorten van de onderstaande uitgelegde poorten te kijken. Misschien heb je poort 15 niet gedefinieerd, maar wel poort 5. Stel dat die poort 5 bij jou gedefinieerd is in een gedefinieerd centrum, dan noemen we dit een hangende poort. Hangende poorten zijn altijd op zoek naar ‘de overkant’. Zo kan het toch zijn dat je herkent dat je altijd op zoek bent naar (iemand met) de energie van poort 15, wat weer impact kan hebben op jouw gedragingen.

Het kan ook zijn dat je zo’n hangende poort in een ongedefinieerd center hebt. Dat noemen we dan een slapende poort. Als je alleen bent heeft deze slapende poort geen enkel bewustzijn. Dat ontstaat pas wanneer je in contact bent met iemand die het center van deze slapende poort definieerd, die de overkant heeft van deze poort of wanneer deze poort gedefinieerd is in een transit. Je bent dan juist extra beinvloedbaar in deze poort.

Variaties bij poorten

Ook belangrijk om te weten is dat elke poort nog variaties kent. Daardoor kan een poort bij jou op een andere manier zichtbaar zijn dan bij iemand anders met dezelfde poort. De informatie over de poorten lijkt al heel specifiek binnen Human Design, maar eigenlijk is de informatie over de poorten nog heel algemeen. Een specifieke poort bestaat namelijk uit 6 lijnen, 6 kleuren, 6 tonen en 5 basen. Eén poort kan dus 1080 variaties hebben. Ik zeg dit niet om jou nog dieper in Human Design te brengen, maar ik zeg dit, zodat je weet dat de algemene info over een poort echt nog vele nuances kent. Daarmee wil ik je uitnodigen om echt goed te reflecteren op je eigen poorten en ervaringen uit het verleden.

Poort 12 (Keel Centrum)

Poort 12 (poort van voorzichtigheid) bevindt zich in het keelcentrum gaat over het uitdrukken van jezelf. Er kan frictie zijn tussen gedurfdheid en verlegenheid. Dat je niet goed aanvoelt wanneer je jezelf uitspreekt en wanneer je niet spreekt. Dit kan frustratie en ongenoegens met zich meebrengen in het niet gezien of gehoord voelen. Er zit veel emotie in deze poort en daardoor kan het emotie-eten veroorzaken. Er kan hier een angst zijn dat je all over the place bent of alle kanten uit schiet. Dit kan juist weer leiden tot extreme voorzichtigheid en het kleiner maken van jezelf. Die extreme voorzichtigheid kan slaan op keuzes die je maakt over welke voedingsmiddelen je gebruikt. Hier kan anorectisch eetgedrag ontstaan vanuit de overtuiging dat je voorzichtig moet zijn en je jezelf letterlijk kleiner wilt maken.

Poort 15 (Identiteit Centrum)

Wanneer je poort 15 (poort van extremen) actief hebt in het identiteitcentrum, kun je extremen in jouw eetpatroon ervaren, zoals het afwisselen van perioden van overmatig eten en vervolgens weinig tot geen eten. Het kan zelfs gaan om ontkenning van je basisbehoeften. Het zou ertoe kunnen leiden dat je je eigen behoeften of verlangens bagatelliseerd, wat mogelijk ook jouw relatie met eten kan beïnvloeden. Het is een poort in het identiteitcentrum en dat centrum gaat over richting in het leven, liefde en je eigen identiteit. Je kunt hier vanuit de not-self de behoeften van anderen voorrang geven boven die van jouzelf, wat leidt tot onregelmatige eetpatronen of zelfs de ontwikkeling van anorectisch eten of eetbuien. Wanneer je jezelf als het ware wegcijfert. Ook kan het zijn dat je juist met deze poort van extremen erop uit bent om reacties uit te lokken bij anderen, door weinig of niets meer te eten of je juist helemaal te laten gaan met eten. Dat uitlokken van reacties kan een uiting zijn van het invullen van een identiteit omdat je niet goed weet wie je bent. De sleutel hier is het vinden van een consistent ritme dat gezond en duurzaam is voor de unieke behoeften van jouw lichaam.

Poort 24 (Ajna Centrum)

Poort 24 (poort van rationalisatie) wordt geassocieerd met het vermogen van je mind om dingen te rationaliseren en te rechtvaardigen, inclusief onze eetgewoonten en gedragingen. De schaduw van deze poort is verslavingsgevoeligheid. Wanneer deze energie uit balans is, kan dit leiden tot een worsteling met dwangmatige of obsessieve denkpatronen, die zich kunnen uiten als ongezonde eetgewoonten of eetstoornissen. Als je last hebt van onbedwingbare trek of snaaien, kan het zijn dat de energie van poort 24 ervoor zorgt dat je dit ongezonde gedrag rationaliseert, waardoor het moeilijk voor je wordt om ervan los te komen. Je kunt bijvoorbeeld merken dat je overmatig eten of een restrictief dieet rechtvaardigt door tegen jezelf te zeggen dat je het ‘verdient’ of dat het ‘slechts voor deze ene keer’ is, zelfs als dit gedrag schade aanricht. Deze rationalisaties dienen vaak om stiltes te vermijden. Probeer dus deze gedachten op te merken en je te realiseren dat deze poort je aan het manipuleren is. Leer om oké te zijn met stilte en leegte en volg je strategie en autoriteit om hier op een gezonde manier mee om te gaan.

Poort 27 (Sacraal Centrum)

Poort 27 (poort van zorgzaamheid) heeft betrekking op de zorg voor jezelf en anderen. Als het wordt versterkt, kan het een obsessie met diëten of een ongezonde relatie met voedsel veroorzaken. Er zijn verschillende manieren waarop dit zich kan manifesteren wanneer je in de not self van poort 27 zit. Je kunt overmatig zorgzaam zijn voor anderen, ten koste van jezelf. Dit kan ertoe leiden dat je je eigen voeding verwaarloost of dat je eten gebruikt als een manier om een emotionele leegte op te vullen. Omdat poort 27 helemaal draait om behoud en bescherming, zou er een neiging kunnen zijn om je eetgedrag buitensporig te controleren in een poging jezelf te ‘beschermen’ of om jouw lichaamsvorm onder controle te houden. Tot slot kan hier angst voor schaarste ontstaan. Poort 27 kan soms bang zijn dat er niet genoeg hulpbronnen (inclusief voedsel) voor iedereen zullen zijn. Dit kan leiden tot overeten of het hamsteren van voedsel.

Poort 30 (Emotioneel centrum)

Poort 30 (poort van gevoelens) in het emotioneel centrum is de poort van verlangen. Hier zit het verlangen naar (ver)vulling, naar voeding. Mensen die deze poort gedefinieerd hebben in hun ontwerp kunnen een diepe emotionaliteit ervaren, Je kunt jezelf soms overweldigd voelen door jouw emoties en de behoefte voelen om deze te verdoven of te kalmeren door middel van voedsel. Ook impulsiviteit kan hier een grote rol spelen. Dit kan leiden tot impulsieve beslissingen over (niet) eten. Het kan het zijn dat je obsessief raakt over eten of lichaamsbeeld. Dat je een intense hunkering of verlangen hebt naar bepaald voedsel of een bepaald lichaamstype. Als dit centrum ongedefinieerd is in jouw bodygraph, kan dit leiden tot een verhoogde gevoeligheid voor de emoties van anderen en een neiging om deze emoties te absorberen. Dit kan ook leiden tot emotioneel eten als een manier om om te gaan met de overweldigende emoties die worden ervaren als gevolg van de openheid van dit centrum.

Poort 40 (Ego centrum)

Poort 40 (poort van alleen zijn) draagt de energie om hard te werken en voor anderen te zorgen. Het is een tribale energie die zich bezighoudt met het ondersteunen en verzorgen van de gemeenschap of het gezin. Er zijn echter ook periodes van rust en eenzaamheid nodig om weer op te laden. Het kan zijn dat je te veel moeite doet om voor anderen te zorgen, waarbij je vergeet voor jouw eigen behoeften te zorgen. Dit kan ertoe leiden dat je bijvoorbeeld maaltijden overslaat of dat je geen tijd neemt om voedzaam voedsel te bereiden. Wat ook mogelijk is, is dat de behoefte aan eenzaamheid en rust mogelijk niet herkend of gerespecteerd door anderen (omdat ze dat niet gewend zijn van jou, omdat je altijd doordendert), wat voor jou kan leiden tot stress of emotionele problemen. Je kunt troosteten gebruiken als een manier om ermee om te gaan. En als je jezelf alleen als waardevol beschouwt als je voor anderen zorgt, kan dit je gevoel van eigenwaarde aantasten en leiden tot ongezonde gewoonten zoals te veel eten of extreme diëten. Deze poort is gekoppeld aan de maag dus als we ons waardeloos voelen, grijpen we vaak snel naar voedsel om deze pijn te compenseren en te verdoven. Door overmatig veel voedsel te eten, wordt de maag uitgerekt, wat de nervus vagus activeert en je een gevoel van ontspanning en rust geeft. Echter, dit gevoel van verzadiging kan ons ook gevoelloos maken, waardoor we de pijn minder intens ervaren. Dit kan leiden tot een vicieuze cyclus van emotioneel eten als een manier om tijdelijk verlichting te vinden van gevoelens van waardeloosheid en pijn.

Poort 55 (Emotioneel centrum)

Bij poort 55 (poort van Spirit) draait alles om emotionele diepgang en intensiteit. Het wordt geassocieerd met het vermogen om het leven te ervaren door een rijk en gevarieerd emotioneel palet. Dit kan alles omvatten, van de hoogste hoogtepunten tot de diepste dieptepunten. Iemand met poort 55 kan bijvoorbeeld comfortfood gebruiken als een manier om door zijn emotionele golven te navigeren. Je kunt troost vinden in het eten tijdens perioden van intense emotie of stress. Deze poort in het emotioneel centrum is namelijk verbonden met onze hongerimpulsen, wat het emotionele centrum in haar ‘not self’ in staat stelt om het meest extreme eetgedrag te vertonen, zoals eetbuien, emotioneel eten en stresseten. Dit kan zich manifesteren als ofwel overeten tot het punt van barsten, ofwel als het weigeren om te eten en vast te houden aan een extreme controle over voedselinname. Emotie-eten gaat niet alleen over vervelend-voelende emoties, maar ook over blije emoties; beloning als je iets gepresteerd hebt, overeten omdat het feest is etc.

Kanaal 39-55 (Kanaal van emoties)

Het 39-55 kanaal, ook bekend als het “Kanaal van Emoties”, heeft invloed op onze relatie met voedsel, omdat het verbonden is met de Solar Plexus, die over eten en spijsvertering gaat. Mensen met dit kanaal in het design kunnen een wisselende relatie met voedsel ervaren, vaak gekoppeld aan hun emotionele staat. Wanneer iemand met dit kanaal zich bijvoorbeeld leeg of melancholisch voelt, kunnen ze geneigd zijn om te eten om deze gevoelens te vullen. Dit kan soms leiden tot eetbuien of emotie-eten. Het is belangrijk om te onthouden dat dit een natuurlijke reactie kan zijn op emotionele golven, en dat het erkennen en accepteren van deze gevoelens een eerste stap kan zijn naar het ontwikkelen van een gezondere relatie met voedsel.

Kanaal 21-45 (Kanaal van Materialisme)

Dit kanaal verbindt het Keelcentrum (communicatie/manifestatie) met het Hartcentrum (wilskracht/materiële wereld). Dit kanaal heeft een natuurlijke drang naar controle, vooral rond hulpbronnen en materiële bezittingen. Als deze energie niet op een gezonde manier wordt gebruikt, kan deze zich mogelijk manifesteren als een ongezonde relatie met voedsel of lichaamsbeeld. Het kan je een gevoel van controle over eten of over je lichaamsvorm geven. Dat je de intense behoefte voelt om je dieet of je lichaam (het uiterlijk) onder controle te houden, wat kan leiden tot ongezond gedrag zoals extreem diëten of overmatig sporten. Het verlangen naar ‘materieel comfort’ kan zich dus uitstrekken tot voedsel, wat kan leiden tot overeten of het zich overgeven aan rijk, luxueus eten dat misschien niet de juiste keuze is voor jou. Als het hartcentrum erbij betrokken is (dat het ego en de eigenwaarde regelt), zou er een neiging kunnen zijn om het gevoel van eigenwaarde te nauw te koppelen aan het fysieke uiterlijk (ben je slank genoeg?) en jouw eetgewoonten, wat kan leiden tot een verstoorde relatie met eten.

Kanaal 32-54 (Kanaal van Transformatie)

Dit kanaal verbindt het wortelcentrum met het milt centrum en mensen met dit kanaal zijn gedreven en ambitieus. Deze gedrevenheid is niet voor jezelf, maar voor de mensen om je heen. Alle drie de kanalen tussen het wortel centrum en het milt centrum worden ook wel ‘ sportkanalen’ genoemd. Hier is de gedrevenheid om je lichaam en je conditie te verbeteren door sport. Wanneer dit kanaal niet in balans is, kun je doorslaan naar overmatig of obsessief sporten en restrictief eten om je lichaam te veranderen. Hier ontstaat een ongezonde relatie met eten. Restrictief eten leidt weer tot cravings. Pas op dat je niet doorslaat naar de eetstoornissen orthorexia, anorexia athletica of zelfs spierdysmorfie (bigorexia).

Conclusie

Human Design biedt een uniek perspectief op emotie-eten, eetbuien en eetstoornissen door te kijken naar de energetische dynamiek in jouw blauwdruk. Door je Human Design type te begrijpen en bewust te zijn van je eigen emoties en triggers, kun je stappen zetten naar een gezondere relatie met voedsel en een meer vervuld leven met zelfwaardering en lichaamswaardering. Het is belangrijk om te onthouden dat elk individu uniek is, en hoewel we bepaalde trends kunnen zien in Human Design, is de daadwerkelijke ervaring van een persoon sterk afhankelijk van ieders eigen unieke design en levenservaringen.

Ben jij bekend met Human Design en mis je nog een poort of kanaal waarvan jij denkt dat die in deze blog thuishoort? Stuur me dan een berichtje op Instagram. Ik voeg ‘m (na controle) graag toe aan deze blog.

Liever luisteren dan lezen?

Van deze blog is ook een podcast beschikbaar:

Volg je me al op Instagram?