Jouw blauwdruk, bodygraph, chart… Het is als een kaart die de unieke route van jouw energie onthult. Laat me je meenemen door de bouwstenen van de Human Design blauwdruk, het magische diagram dat jouw persoonlijke energie-universum in kaart brengt.

Human Design blauwdruk uitgelegd

Centra – energiehotspots

In jouw bodygraph vind je 9 verschillende centra, de energiehotspots. Als een centrum is ingekleurd dan straal je daar energie uit. Als deze wit is, dan absorbeer je juist de energie (van iemand die het heeft ingekleurd) en dan is de kans groot dat je deze versterkt weer naar buiten brengt. Met bijvoorbeeld een wit emotioneel centrum kun je vooral de emoties van anderen absorberen en uitvergroten. Je kunt letterlijk bijvoorbeeld iemands verdriet voelen. Belangrijk is dat je je bewust raakt over wat van jou is en wat van de ander is.

Elke centrum heeft eigen thema’s:

 1. Hoofd centrum: mentale druk, twijfel, inspiratie, verwarring en vragen
 2. Ajna centrum: gedachten, inzichten, ideeën, antwoorden, concepten en meningen
 3. Keel centrum: communicatie, manifestatie en expressie
 4. Identiteit centrum: richting, liefde en identiteit (magnetische monopool)
 5. Hart/ego centrum: wilskracht, eigenwaarde en het ego
 6. Emotioneel centrum: emoties, stemming, gevoel, verlangen en passie
 7. Sacraal centrum: energie, levenskracht, vruchtbaarheid en seksualiteit
 8. Milt centrum: intuïtie, instincten, angsten en overleving
 9. Wortel centrum: drive, ambitie, adrenaline en stress,

Drukcentra

Het hoofdcentrum en het wortelcentrum zijn drukcentra. Dat betekent dat deze centra zorgen voor druk vanuit het leven die door het lichaam stroomt. Voor het wortelcentrum geldt dat de druk komt vanuit overlevingsdrang en bestaansdrift. Terwijl de druk vanuit het hoofdcentrum voortkomt uit denkkracht. Een stroom van energie die onze gedachten voortdurend aan zet met als doel: inspiratie. De druk om de zin van het leven en de dingen om ons heen te begrijpen.

Motorcentra

Er zijn 4 motorcentra in Human Design; het wortelcentrum, hart/ego centrum, het sacraal centrum en het emotionele centrum. Deze centra leveren allemaal op eigen wijze de energie aan jouw systeem.

Bewustzijncentra

Het Ajna centrum, het milt centrum en het emotionele centrum zijn de bewustzijncentra. Dat betekent dat in deze centra veel bewustzijn plaatsvind, Vanuit de Ajna wordt bewustzijn verkregen door te denken en het is verbonden aan de zintuigen zien en horen om informatie op te nemen in de mind. In zowel het milt centrum als de Ajna centrum zijn angsten terug te vinden. Het bewustzijn vanuit het miltcentrum is een instinctief en intuitief bewustzijn. Dit centrum omvat lichaamsbewustzijn en het gaat om de druk om te overleven. Het emotionele centrum staat voor het emotionele en sociale bewustzijn.

Poorten – magische punten

Binnenin de centra vind je verschillende getallen, soms in een gekleurd rondje. Je kunt de gekleurde rondjes zien als jouw magische punten, de poorten. Elke poort heeft een eigen karakter en invloed. Wanneer het rondje gekleurd is, dan zie je er ook een lijntje aan vast, in het rood of in het zwart. Wanneer het lijntje rood is, dan is jouw poort onbewust gedefinieerd. Anderen zullen deze eigenschappen makkelijk bij je herkennen dan jijzelf. Wanneer het lijntje zwart is, dan is jouw poort bewust gedefineerd. Grote kans dat je deze eigenschappen wat beter bij jezelf herkent.

Wanneer 2 lijntjes van 2 tegenoverliggende poorten elkaar raken, spreken we van een kanaal.

Kanalen – de verbindingen

De centra kletsen met elkaar via kanalen, als een soort energetische snelwegen. Hier bepalen ze hoe de energie vloeit en hoe jij je verhoudt tot de wereld om je heen. Er zijn in totaal 36 kanalen. Ook hier geldt weer dat een volledig rode lijn een onbewust gedefinieerd kanaal is. Een volledig zwarte lijn is een bewust gedefinieerd kanaal. Wanneer een lijn half zwart/half rood is dan is het extra interessant om bij jezelf te onderzoeken of je deze energie al bewust leeft in je leven.

Poort in planeet met profiellijn

Planeten spelen een belangrijke rol binnen Human Design. Elke planeet heeft een eigen thema en de Zon en de Aarde (bovenste twee) zijn het meest belangrijk in je blauwdruk. Je kunt dus het thema van de planeet koppelen aan het nummer van de poort die in het vakje staat. Achter het poort-nummer staat een punt met een getal van 1 t/m 6. Deze getallen refereren aan de 6 profielen binnen Human Design. En de profiellijnen die in de bovenste vakjes met de zon staan (bij mij een .5 en .3) vormen samen jouw algemene Human Design profiel. De rode kleuren staan weer voor onbewuste definitie, de zwarte staat hier weer voor bewuste definitie. In de samenstelling van jouw algemene Human Design profiel worden deze omgedraaid omdat eerst de bewuste (zwarte) profiellijn wordt weergegeven en daarna de onbewuste (rode) profiellijn. Je ziet dan dat ik een 3/5 profiel heb.

Profielen – jouw energetische stijl

Jouw Human Design-profiel geeft een kijkje in jouw energetische stijl. Ben je meer een actieve ontdekker of een relaxte strateeg?

De profiellijnen in het kort:

 1. De Onderzoeker
 2. Het Natuurtalent
 3. De Experimenterende
 4. De Netwerker
 5. De Probleemoplosser
 6. Het Rolmodel

Type – jouw energiesoort

Jouw Type is als het label op jouw energiedoos. (Manifesting) Generator, Manifestor, Projector, Reflector. Het vertelt hoe jij het beste jouw energie kan inzetten in de wereld. Dit is wat lastiger direct van je bodygraph af te lezen. Dat gaat stapsgewijs;

 1. Is het sacrale centrum ingekleurd?
  • Indien ja; dan heb je te maken met het design van een (Manifesting) Generator.
   • Is er een kanaal tussen één van de motorcentra naar de keel? Ja; dan is dit de blauwdruk van een Manifesting Generator. Is dit kanaal er niet, dan is dit de blauwdruk van een Generator.
  • Indien nee; maar er is wèl een kanaal tussen één van de motorcentra naar de keel? Dan is dit het bodygraph van een Manifestor.
 2. Is er wel minimaal 1 ander centrum ingekleurd?
  • Indien ja; dan heb je te maken met het design van een Projector.
  • Indien nee; alle centra zijn wit, dan heb je te maken met het design van een Reflector.

6. Autoriteit – jouw interne kompas

Autoriteit is als je innerlijke GPS bij beslissingen. Het wijst je de weg in het doolhof van keuzes maken. Best handig, toch? Ook in het aflezen van jouw autoriteit in je blauwdruk zit een volgorde. Ga deze volgorde af, de eerstevolgende optie waar jouw centrum gekleurd is, dat is jouw autoriteit;

 1. Emotionele autoriteit, als je emotionele centrum is ingekleurd
 2. Sacrale autoriteit, als je sacrale centrum is ingekleurd
 3. Milt autoriteit, als je milt centrum is ingekleurd
 4. Ego autoriteit, als je hart/ego centrum is ingekleurd
 5. Zelf autoriteit, als je identiteitcentrum is ingekleurd
 6. Geen van bovenstaande centra ingekleurd maar wel wortel, keel, Ajna of hoofd centrum, dan ben je projector en heb je de klankbord autoriteit.
 7. Geen enkel centrum ingekleurd, dan ben je reflector en heb je de lunar (maan) autoriteit.

Waar moet ik beginnen?

Het ontrafelen van alle informatie uit jouw blauwdruk is een leuke puzzel! Ik raad je aan om je eerst in je energietype en je autoriteit te verdiepen.

Ben jij een (Manifesting) Generator en ben je al bekender met alle basis informatie van Human Design? Ben je klaar om de kennis daadwerkelijk om te zetten naar de praktijk? Dan help ik je graag verder!

Volg je me al op Instagram?